logo

 Nieuws RTBF | RTL | La Meuse | L'Avenir-
Trends + FR | 7sur7  | Echo
 Duits BRF | GrenzEcho | O.-Belgiëndirekt
 Vlaams NieuwsblHLNVRT | VTM | HbvL
  Bruzz | Landbouwleven
 Regio-tv Tournai | W.-Brabant | Charleroi
Gembloux | LuikLa Louvière
Luxembourg | MonsNamen
Namen2 | Oostkantons
 Het Vak NL Villamedia | Medianws | TotaalTV
               BE MediaSpecs | MM
 Kaarten W Geoportail | WW-pag
             div Kad | Streetvw | Open | Bing | ViaM
 Diversen Google Walnwswk NL+FR | Twit Wal
Luikse blog | YouTube Arden
  Sillonbelge | Bosnws | Forêt
Musea-expo's | PressDisplay
 Gemist RTBF | RTLBE | RTLNL| NPO | FilmOn
 Goed Nws World's Best News (idem NL) Meer
   
W A A L S E   L I N K S
w = speciale Waals Weekbladpagina

Aardbevinkjes
Afkort. overheid
    NL FR
Agri-marktprijzen
Autoprijzen
Bedrijfsleven
    Aanbestedingen
    Deelnemingen Wal
    Aftrekposten
    Clusters
    Faillissementen
    KVK Bel Lux
    Landbouwsubsidies
    Stopzettingen
    Zakendoen w
Beroemde Walen w
Bijsluiters
Boshoutprijzen (PDF)
Boshoutverkopen

Bosonderzoek
Brandstofprijzen
Brievenbussen
Brussel=Kafka²
Cijfers w
Dekking GSM
Droogtekaarten
Elektriciteit
    Netwerk: Ores
    Zoek uw verdeler
    Prijsvergelijking
    Verbruik apparaten
Energie
    PEB-bedrijven
Erfgoed
     Dienst AWAP
     Wet 2019
     Populaire uitleg
Familienamen
Feestdagen
Festivals
Flitspalen
Fijnstof > Luchtvervuil
Geneesmiddelprijzen
Gemeenten
     Alle Belg. gem.
     Belasting per gem.
     De 262 Waalse gem.
     Info per gemeente
     Kaart Provincies
     Aardrijksk. namen
Geschiedenis Wall
Grensarbeid
Grondvervuiling
GSM-masten idem
GSM-dekking
Hoog water
Hitlijst Albums
Hitlijst Singles
ID-kaart, toepassingen
Intercommunales
Internet
    Dekking breedb.
    Belgische topsites
    Domeincheck2
    Gratis foto's + 2
    Tekentabel
    Monitortest
    Termen / Bullets
    Links checken
Jachtperioden
Kaarten
     op thema
     portal
Kerstmarkten
Landb. grondprijs
Luchtkwaliteit BE
    Fijnstof Wall
    NO2 Wall
    SMS alarm
Marshallplan
Mazoutprijs
Medische diensten
    Wallonië
    Oostkantons
Mediagroepen
Media-bereik
Meldpunt fraude
    Idem
Molens
Monumenten: AWAP
Musea
Nederwalen
Nieuwscheckers
Nieuwslinks
Ombudsdiensten
Onderwijssysteem
Ongediertebestrijding
Openbaar ministerie
Openingsurengids
Overheid
    De 9 overheden w
    Regeringsoverzicht
    Waalse parlement
         in Wikipedia
    Formulieren online
    Monarchie
    Overhedenlijst
    Staatsinrichting
Overstromingsrisico
    Idem actueel
Ozonwaarden
Parcs à conteneurs
Patrimonium
Planten
    Beschermde planten
    Kwekers
Persvrijheidsmonitor
Politiek
    Mandaten
    Partijen
    Termen
    Transparantie
   
Zie ook Verkiez.
Politiezones
Radio DAB-zenders
    nog een
Rechtbanken
Rechtsuitspraken Juridat
Reisadvies
Ruimt. orden.+bouw
    Regels in NLs
    Portal
    CODT
    Kantoren
Septic tank legers
Spreekwoorden
Staatsblad
    idem zoeken
Statistieken
    Nat. Bank
    OESO
    Onderwijs
    IWEPS (Wal)
    Walstat
    Statbel (Bel)
Sneeuwberichten
Snelheid rivieren
Subsidie
    woningen1
    woningen2
    energie
    renovatie
Taaltipsw
Toeristenlabels
Tweedehands winkels
Uitgevers w
Uitspraken rechters
Vaarbrochure
Vakantieperioden
    Wallonië
    Andere landen
Verkeersinformatie
    Webcams idem
    Werk aan wegen
Verkeersregels
Verkiezingen
    Algemene info
    Wikipedia
    Inschrijven
    Prov/gem 2018
6jr
    Prov/gem 2012
    BE/Wal/EU 2019
5 jr
    BE/Wal/EU 2014
Vertaling
    Google / Linguee
    Deepl / Yandex
    Diction. TV5
Vervuilde locaties
Vlaams Wrdnboek
Visinfo idem
Visvergunning
Vlaggen
Vliegbewegingen
Voedselbanken
Voedselwaakhond
    FAVV/AFSCA
Vogelbescherming
Vogelnamen
Vogelpagina
Vreemdelingenzaken
Waarnemingen
    Flora/fauna
Water
    Beleid (NLs)
    Hardheid
    SWDE
    Drinkwater
    Grondwater
    Waterhoogten
Wetgeving BE
Windmolens
Windschaal BE/NL
Wind omrekenen
Woningprijzen
Woningvoorraad

Ziekenhuishygiëne
Ziekenhuizen
Zwarte lijst telesales

De laatste verkiezingsuitslagen 2019


Aardgas
(methaan) onder druk = CNG = GNC gaz naturel comprimé. Propaan/butaan = LPG = GPL gaz de pétrole liquéfié Vloeibaar aardgas = GNL gaz naturel liquéfié
Energiecentrales
TGV = turbine gas vapeur (Vlaams: STEG)
TAG = turbine à gaz
Turbo Jet = Turbojet
Cogénération = warmtekrachtkoppeling
Thermique classique = klassiek gestookte centrale