De vorige mediatips op een rijtje

(en wat de volgende nummers zijn)


Apache

Waals Weekblad Mediatip
Een aantal financiële zaken van het koninklijk huis worden geregeld door de Koninklijke Schenking die financieel volledig onafhankelijk moet zijn maar dat niet is. De EU en vooral de Belgische belastingbetaler betalen mee
Een serie artikelen bij Apache

Volgende: Architraaf 202 nov dec jan

Waals Weekblad Mediatip
Het gratis online te lezen en te downloaden Nederlandstalige Belgische architectuurblad Architraaf nr. 201 gaat o.m. over natuursteen, houtstructuren, de renovatie van België, bouwen met welvingen.
Zie de  PDF in het Nederlands of het Frans.

Volgende: Ardenne wallonne 155

Waals Weekblad Mediatip
Nummer 154 van het Franse
periodiek Ardenne wallonne
gaat o.m. over feesten in Fépin, jagen, honden, paarden, namen van kerken, en een schrijvende verpleegster die held werd.
10 euro.
Inhoud en online bestellen

Volgende: Axelle 224 dec

Waals Weekblad Mediatip
Het novembernummer van het feministische Franstalige Belgische maandblad Axelle gaat o.m. over huiselijk geweld, podcasts, gratis rechtshulp. Er zijn veel rubrieken, zoals bricolage, cinéma, livres, musique, agenda.
Sommige artikelen gratis online

Volgende: BELGIUM-HOLLAND zomer

Waals Weekblad Mediatip
Het winternummer van het gratis Belgium-Holland magazine
van het Nederlands Belgisch Centrum gaat o.m. over de belastingconsequenties als een Belg een tweede woning heeft die in Nederland ligt.  
Lees het online

Volgende: Blik op de Ardennen 25 winter

Waals Weekblad Mediatip
foto
Nr 24 van het vernieuwde gratis PR-blad Blik op de Ardennen staat vol met toeristische tips, zoals waar campers welkom zijn in de Semois-vallei, de wijngaarden in de Gaume en bivaklocaties.
Download / Online lezen / Abt.

Bruzz elke week

Waals Weekblad Mediatip
Het jongste Nederlandstalige
Brussel-weekblad Bruzz gaat o.m. over inschrijven voor school, over rusthuizen, over burgerwachten en parkeerbeleid.
Lees het online gratis.
Er is ook een aparte
Uitgaans-Bruzz

Confluent

Waals Weekblad Mediatip
Het jubileumnummer 600 van het 14-daagse Naamse magazine Le Confluent gaat geheel over de architectuur die in 50 jaar het gezicht van Namen erg veranderde, meldt de RTBF meldt de RTBF.
92 euro per jaar, er is helaas nog geen goedkope digitale versie.

Volgende: Faire news nr 7

Waals Weekblad Mediatip
Nummer 6 van het Franstalige
Waalse renovatiekwartaalblad
Fai-Re-News
gaat o.m. over
restauratie van monumenten, béton de chanvre (hennepbeton)
 en een agenda (workshops,
expo's, enz.)
.
Gratis PDF bestand.

* Volgende: ForêtNature 154 JFM

Waals Weekblad Mediatip
foto
Nummer 153 van het Franstalige Waalse bosvakblad Forêt Nature 
gaat o.m. over wat de Walen van hun bossen vinden, houtprijzen, de riviertemperatuur en de versnippering van het bos. 
Abonnement of
 los voor 15 euro

Volgende: Imagine jan/feb

Waals Weekblad Mediatip
Het nov./dec.-nummer van het sociaal-ecologische Waalse
 Imagine gaat onder meer over
lokale winkels als alternatief
voor IKEA en over het plakken van kretologische posters over reclame op bushokjes.
 De artikelen staan verkort online

Volgende: Itinéraires Bio 50 jan feb

Waals Weekblad Mediatip
Het dikke Waalse biovakblad Itinéraires Bio 49 gaat onder meer over bedrijfsvormen, nieuwe energie, innovatie, plantaardige "bemesting" en nieuwe bio-regelementen.
Gratis download of op papier via info@biowallonie.be

Volgende De Lage Landen: 1/2020

Waals Weekblad Mediatip
 Ons Erfdeel 4/2019 gaat onder meer over genderneutraal Nederlands, de laaglandse literatuur en de gesplitste Belgische Socialistische partij.
3 euro (credit card) per artikel
of of 19 euro per nummer
Ons Erfdeel heet nu Magazine De Lage Landen (3-talig)

Volgende: Landschap

Waals Weekblad Mediatip
Nr 2019/2 van het Vlaamse kwartaalnatuurblad Landschap, dat ook over Wallonië schrijft, gaat nu grotendeels over wilde zwijnen, incl. een poster over de sleutelrol van het everzwijn in de natuur.
Los 5 euro + porto.
Jaarabonnement 22 euro

Volgende: Les Amis de l'Ardenne 66

Waals Weekblad Mediatip
foto
Nummer 65 van het Franse
historisch/literaire Les Amis de l'Ardenne (€12) gaat over de Vlaming Thomas Owen. Hij schreef in het Frans fantastische verhalen en wordt vaak in één adem genoemd met de Gentse horror-schrijver Jean Ray. Owen overleed in 2002 

Volgende: Les Info's RND 1e kw

Waals Weekblad Mediatip
Nr. 2019/4 van het gratis Franstalige Waalse bos/hout/steenblad Les
Infos RND
gaat o.m. over de
Ardense steensoort coticule, een standaard voor houtbouw, de opmars van de kastanjeboom, en het inspraakbos Pro Silva.
Gratis als download

Volgende: Les nouvelles de l'agriculture NR 12

Waals Weekblad Mediatip
foto
Nummer 11 van het gratis
Franstalige magazine Les nouvelles de l'agriculture gaat o.m. over nieuwe bail-regels, een website waar je boerderijdieren koopt en verkoopt, en nieuwe regels voor agrarische oevers.
 Lees het blad online

Volgende: Medor 19 LENTE

Waals Weekblad Mediatip
Het winternummer van het Waalse nieuwsmagazine Médor gaat o.m.
over de ring rond Antwerpen, de subsidiekorting in Vlaanderen, de verdwijnende vogels, de Belgische voorganger van Hello Kitty (van de Antwerpenaar Ray Goossens).
17 euro, of als abonnement
Men kan coöp-aandelen Médor kopen

Volgende: Neerlandia 5

Waals Weekblad Mediatip
foto
Nummer 4/2019 van het Vlaams/Nederlandse kwartaal-taalblad Neerlandia gaat o.m. over grensverkeer, wereldwijde kunstpromotie, Frans Vlaanderen, tussentaal en standaardtaal, en boeken.
Inhoud / Abonneren (€ 37,50)

Volgende: Politique 111 mrt

Waals Weekblad Mediatip
Nummer 110 van het Franstalige Belgische kwartaalmagazine Politique gaat o.m. over geloofsscholen, het middenveld, christelijke politiek, de anti-CETA-beweging en inspraak in de Oostkanont.
 Inhoud / Abonnement
of voor 16,50 los online

Volgende: Terres Ardennaises 150

Waals Weekblad Mediatip
Nummer 148 van het Franse
blad Terres Ardennaises
(over de Franse en Waalse
Ardennen) schrijft onder meer
over het viaduct du Châtelet
bij Charleroi
.
Het blad kost 9 euro.  
 Meer info en online bestellen

Volgende: Touring 256 jan

Waals Weekblad Mediatip
Nummer 255 van het gratis Nederlandstalige online magazine
van Touring gaat o.m. over de moeder aller kuuroorden: Spa, Waalse emissie-eisen voor auto's, een step kopen met ecocheques en vooral veel wintersport.

Volgende: Vivre Wal 47 lente

Waals Weekblad Mediatip
foto
Nummer 46 van het gratis
Franstalige PR-blad
Vivre la Wallonië gaat o.m. over
 digitale scholen, Eupen, de nieuwe Waalse regering en de non-oui-stickers  
Lees online
of op papier via
vlw@spw.wallonie.be

Volgende: WAB 44 lente

Waals Weekblad Mediatip
Nr 43 van het gratis
Engelstalige Waalse PR-blad WAB-magazine gaat o.m. over Waalse architectuur, Dogstudio, een Award voor trombose-onderzoek, en de Waalse zoektocht naar lichter vliegtuigmateriaal.
 Als PDF of op papier

Volgende: WAW 48 lente

Waals Weekblad Mediatip
Het winternummer van de Waalse kwartaalglossy WAW gaat onder meer over Waalse kunstenaars, een Waalse robot, Spa Balmoral, festivals, en het Bastogne War Museum.
 In het Frans in de winkel, voor abonnees ook in het Nederlands.
1 jaar digitaal

Volgende: Wilfried 10 winter

Waals Weekblad Mediatip
foto
 Het winternummer van het Franstalige Belgische politieke kwartaalblad Wilfried gaat o.m. over Vlaanderen, Vlaams belang, Oostende,
jonge extremisten en
Georges Simenon
. 
In de winkel verkrijgbaar,
maar ook online te koop
Men kan coöp-aandelen Wilfried kopenWaals Weekblad Mediatip
De actualiteit volgen vanuit een ecologisch-sociaal-kritisch Belgisch perspectief ? Dat kan quasi-dagelijks via het onafhankelijke e-zine De Groene Belg (°2009), geredigeerd door journalist/docent Jan-Pieter Everaerts. Proefabonnement ?
mediadoc.diva@skynet.be