vignet

Terug naar de index

Veel regels om te mogen bijverdienen

Door
Ren de Vree
Wie in Belgi met een bepaalde activiteit wat bijverdient moet per se zelfstandige in hoofd- of bijberoep worden. Dat geldt al als je twee keer per jaar eenzelfde betaalde bij-activiteit verricht.

Het voordeel voor Nederwalen is wel dat ze dan geen bijdragen meer hoeven te betalen aan de Nederlandse zorgautoriteiten (partners met een eigen inkomen nog wel). Want je moet je bij de mutualiteit melden als een kleine zelfstandige en dan verliest Nederland de greep. Ook heeft de kleine zelfstandige bijberoeper die x uren per week werkt en nog niet de leeftijd van y heeft bereikt recht op Belgisch pensioen. De Belgische pensioenlijn weet er alles van.

De zelfstandige moet allereerst via een ondernemingsloket aantonen te beschikken over bedrijfskennis en soms ook vakkennis, via ervaringsbewijzen of een eigen of andermans diploma. Als alles goed is dan krijg je van de Kruispuntbank voor Ondernemingen (via bijvoorbeeld Acerta) een bedrijfsnummer.

De zelfstandige moet een "bedrijfs"bankrekening openen (dat mag bij een buitenlandse bank zijn) en een eenvoudige boekhouding bijhouden (dat kan online in de cloud van Cashaca voor 19 euro per maand). Die kosten zijn aftrekbaar als bedrijfskosten. De zelfstandige die thuis bijverdient mag een deel van de huishuur of hypotheek en energiekosten als bedrijfskosten inbrengen.

Men hoeft geen BTW te innen tot de omzet boven 25.000 euro komt, maar dan mag dus ook geen BTW worden afgetrokken. En die vrijstelling moet specifiek aangevraagd worden.

Elk jaar vr 31 maart moet (k als er BTW-vrijstelling is) een lijst worden ingeleverd van binnenlandse klanten met een BTW-nummer die een omzet boven de 250 euro per jaar opleveren. En idem voor buitenlandse klanten (ander formulier). Wie dat niet doet krijgt een boete van 3.000 euro. Die lijsten kunnen ook worden ingediend via intervat.be. Dan moet je wel een kaartlezer aan de PC koppelen om je te identificeren met de digitale ID-kaart.

Om sociale bijdragen te mogen betalen moet je je  aansluiten bij een inningsbureau. Dat is niet een kleine slimme speciale overheidsdienst, nee, de politici hebben dat uit handen gegeven aan vele bureaus waar je dus uit moet kiezen, de goedkoopste is Acerta. Als de winst (dus niet de omzet) per jaar onder de 1.423,90 euro blijft dan worden die sociale bijdragen kwijtgescholden. In het eerste jaar wordt wel altijd 75,20 euro per kwartaal betaald, daarna vindt verrekening plaats en is het bedrag afhankelijk van de omzet.

Om de winst te berekenen worden onkosten van de verdiensten afgetrokken. De winst wordt uiteindelijk bij het eventuele andere inkomen voor de personenbelasting opgeteld. Men kan daardoor in een hogere belastingschijf komen, zodat er minder of niets van de verdienste overblijft.

Overigens mag ook niet iedereen zomaar veel bijverdienen, dat is door de politici aan banden gelegd. Zie dit schema

In Nederland mogen kleine zelfstandigen een zelfstandigenaftrek aftrekken van de winst vr belastingen. Dat bedrag is voor 2016 zelfs 7.280 euro (voor AOW'ers de helft), maar zo'n geweldige regeling is er in Belgi dus niet. Vandaar misschien dat bijverdieners hier om van bovengenoemde rompslomp af te zijn maar stiekem zwart gaan werken (tot ze verlinkt worden via het fraudemeldpunt van de overheid).

7 juni 2016