Taal, cultuur, tolerantie
en wellevendheid

 
Elke maand (behalve in juli en aug.) komt een aantal Nederlandstaligen in Luik bijeen. Voor de gezelligheid, en om elkaar te ontmoeten en te luisteren naar een spreker. En samen te dineren. Het zijn leden van de afdeling Prinsbisdom van de Orde van den Prince.

 
De Orde is een pluralistisch en a-politiek genootschap van rond de 3.000 Vlaamse en Nederlandse leden, die zich op grond van hun persoonlijk engagement inzetten voor de behartiging van de belangen en de uitstraling van de Nederlandse taal en cultuur.
Het is een besloten vereniging, die geen standpunten inneemt. In de afdelingen heerst een sfeer van amicitia, terwijl de tolerantia het ethisch beginsel is als onderlinge omgangsvorm, naar het voorbeeld van Willem van Oranje (1533-1584).
Er zijn 96 plaatselijke afdelingen in Vlaanderen, Nederland, Wallonië (4) en de rest van de wereld (11).
De kosten bedragen jaarlijks voor de vereniging 90 euro en voor de afdeling (incl. maaltijden) 250 euro. Partners zijn welkom voor 25 per avond (voor het diner).
 


Plaats van de bijeenkomsten: Collège du Sartay, rue Pierre Henvard 64, 4053 Chaudfontaine-Embourg (bij Luik). Meest linkse ingang
R O U T E K A A R T J E

Kennismaken? U kunt tweemaal een bijeenkomst bijwonen en daarna vrijblijvend beslissen lid te worden. Bel voor meer info Walter Bresseleers: 087 27 07 17, of mail hem: walter.bresseleers@skynet.be
 
De Orde heeft een tweemaandelijks ledenblad. En een website: www.ovdp.net
 
Afdeling Prinsbisdom (Luik)
Penningmeester:
Inge Wilke freelinkwilke@hotmail.com
Rekening: IBAN: BE 75 0016 3981 9251
              BIC-code: GEBABEBB
              t.n.v. Orde van den Prince, Stoumont