Taal, cultuur, tolerantie
en wellevendheid

 
Elke maand (behalve in juli en aug.) komt een aantal Nederlandstaligen in Luik bijeen. Voor de gezelligheid, en om elkaar te ontmoeten en te luisteren naar een spreker. En samen te dineren. Het zijn leden van de afdeling Prinsbisdom van de Orde van den Prince.

 
De Orde is een pluralistisch en a-politiek genootschap van rond de 3.000 Vlaamse en Nederlandse leden, die zich op grond van hun persoonlijk engagement inzetten voor de behartiging van de belangen en de uitstraling van de Nederlandse taal en cultuur.
Het is een besloten vereniging, die geen standpunten inneemt. In de afdelingen heerst een sfeer van amicitia, terwijl de tolerantia het ethisch beginsel is als onderlinge omgangsvorm, naar het voorbeeld van Willem van Oranje (1533-1584).
Er zijn 96 plaatselijke afdelingen in Vlaanderen, Nederland, Wallonië (4) en de rest van de wereld (11).
De kosten bedragen jaarlijks voor de vereniging 90 euro en voor de afdeling (incl. maaltijden) 300 euro. Partners zijn welkom voor 30 per avond (voor het diner).
 


Plaats van de bijeenkomsten: Collège du Sartay, rue Pierre Henvard 64, 4053 Chaudfontaine-Embourg (bij Luik). Meest linkse ingang van het pand op de foto.

Kennismaken?
U kunt tweemaal een bijeenkomst bijwonen en daarna vrijblijvend beslissen lid te worden. Bel voor meer info Cathérine Aarts-Mol: 086 -32 22 42, Route de Marche 1A, 5377 Baillonville.

De Orde heeft een tweemaandelijks ledenblad. En een website: www.ovdp.net
 
Afdeling Prinsbisdom (Luik)
Penningmeester: Francine Van Rillaer:
                       francine.vanrillaer@telenet.be
Rekening nr.: IBAN/ BE40 3631 9017 0863
                  t.n.v. Orde van den Prince
                  Prinsbisdom, 3890 Gingelom